Zapraszamy na niezobowiązujące pierwsze zajęcia!

KURSY

Zapraszamy na kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych indywidualne i w małych grupach. Program dostosowany do indywidualnych oczekiwań ucznia.

EGZAMINY JĘZYKOWE

Osiągamy najwyższą skuteczność w przygotowaniach uczniów do egzaminów!

KONWERSACJE

Przełam barierę komunikacyjną! Zapraszamy na zajęcia konwersacyjne. Tematykę dostosujemy do Twoich zainteresowań.

 

SZKOLENIA DLA FIRM

Kursy językowe dostosowane do oczekiwań pracowników i firmy. Wzmocnij swój potencjał inwestując w edukację językową.

 

GALERIA ZDJĘĆ

KURSY
Zapraszamy na kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych indywidualne i w małych grupach. Program dostosowany do indywidualnych oczekiwań ucznia.

Zajęcia indywidualne przeznaczone są dla osób, które w dogodnych dla siebie terminach, w efektywny sposób chcą zrealizować postawiony sobie cel.

Zajęcia w grupach (maksymalnie 4-osobowych) są prowadzone dla osób, które cenią sobie kameralną atmosferę, ale chciałaby zdecydować się na klasyczny kurs językowy, w którym mamy określony przez lektora program i zakres nauki. Grupy zawsze dobieramy według tego samego poziomu zaawansowania uczniów. Możemy także dostosować zakres kursu do indywidualnych wymagań grupy, np. kursy specjalistyczne. Zajęcia w grupie to także sposób na obniżenie kosztów jednostkowych na ucznia - w grupie płacisz mniej.

Oferowane kursy:

 • Klasyczny kurs języka angielskiego, pozwalający uczniowi na stopniowe rozwijanie znajomości języka angielskiego.
 • Kursy przygotowujące do egzaminów - intensywne, skoncentrowane na osiągnięciu konkretnych celów kursy przygotowujące do pozytywnego zdania egzaminów, takich jak FCE, CAE, PCE oraz innych: TOEIC, TOEFL, IELTS.
 • Kursy specjalne,  w trakcie których zakres i tematyka kursy przygotowywana jest dla ucznia, według jego potrzeb. Oferujemy między innymi:
  • kursy przygotowujące do wyjazdu zagranicznego do pracy
  • intensywne kursy dla osób chcących szybko opanować praktyczne podstawy języka
  • język specjalistyczny, np. medyczny, wojskowy, itp.
  • kursy zgodne z indywidualnym zapotrzebowaniem, np. przygotowanie do wyjazdu turystycznego.
 • Korepetycje i konsultacje (także on-line) dla osób, które potrzebują doraźnej pomocy w nauce języka angielskiego lub przygotowaniu materiałów po angielsku do pracy, do szkoły lub na studia. Jeżeli nie mieszkasz w Stalowej Woli - nie ma problemu, oferujemy konsultacje on-line przez Skype lub e-mailowe.

Szczegóły każdego kursu ustala się po rozmowie z zainteresowanymi, ocenie ich poziomu znajomości języka, a także oczekiwanych efektów.

EGZAMINY JĘZYKOWE
Osiągamy najwyższą skuteczność w przygotowaniach uczniów do egzaminów!

Osoby zainteresowane przystąpieniem do jakiegokolwiek egzaminu ze znajomości j. angielskiego znajdą tu pomoc w przygotowaniu się do niego, która pozwoli im przystąpić do egzaminu bez jakiejkolwiek obawy o jego wynik.

Z dumą informujemy, iż zdawalność egzaminów przez naszych uczniów wynosi 98-100%.

Najpopularniejsze egzaminy, do których byli przygotowywani nasi uczniowie:

 • FCE - First Certificate in English
 • CAE - Certificate in Advanced English
 • CPE - Certificate of Proficiency in English
 • TOEIC - Test of English for International Communication
 • IELTS - International English Language Testing System
 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language
 • egzamin gimnazjalny
 • egzamin maturalny

Osobom chcącym uzyskać certyfikat ze znajomości języka angielskiego, proponujemy na podstawie ich obecnych umiejętności oraz oczekiwań, najbardziej właściwy zestaw egzaminów do zadania.
Przed zapisem na egzamin dokonuje się gruntownej oceny przygotowania wraz z podaniem oceny, jakiej uczący się może się spodziewać na egzaminie.
Zazwyczaj proponujemy pełne kursy jedno- lub dwuletnie, lecz prowadzimy również konsultacje, sprawdzające poziom przygotowania do egzaminu.

KONWERSACJE
Przełam barierę komunikacyjną! Zapraszamy na zajęcia konwersacyjne. Tematykę dostosujemy do Twoich zainteresowań.
GroupOfPeople22

Zajęcia z konwersacji mogą odbywać się od począwszy od poziomu średnio-zaawansowanego wzwyż, lecz nie wyklucza się konwersacji na niższych poziomach, dostosowując poziom do umiejętności ucznia. O wyborze tematyki decyduje uczeń, a przy braku jego wyboru ma ją zasugerowaną, dostosowaną do jego wieku i poziomu zaawansowania w angielskim. W trakcie zajęć z konwersacji rozwijamy także umiejętności poprawnego czytania, wykorzystując artykuły z prasy anglojęzycznej, oglądamy krótkie newsy telewizyjne, o których następnie dyskutujemy.

Zajęcia z konwersacji stanowią doskonałe uzupełnienie edukacji językowej dla uczniów uczęszczających na kurs języka angielskiego w szkole lub w szkołach językowych. Z doświadczenia wiemy, że w dużych grupach, nauczycielowi pozostaje zbyt mało czasu na indywidualne rozmowy z każdym uczniem. Z drugiej strony sami uczniowie mogą odczuwać na początku barierę przed mówieniem po angielsku przed dużą grupą słuchaczy. W naszym kameralnym studio, będziesz mógł rozwinąć swoje umiejętności językowe poczuć prawdziwą radość z mówienia po angielsku.

CENNIK
pricelist-icon

Zajęcia indywidualne

 • Cena za godzinę zegarową (60 minut) zajęć indywidualnych - 55 zł
 • Cena za półtorej godziny (90 minut) zajęć indywidualnych - 70 zł (15% zniżki)
 • Cena dwie godziny zegarowe (120 minut) zajęć indywidualnych - 90 zł (18% zniżki)

Zajęcia w grupach 2-osobowych

 • Cena za godzinę zegarową (60 minut) zajęć - 40 zł/os
 • Cena za półtorej godziny (90 minut) zajęć - 50 zł/os (17% zniżki)
 • Cena dwie godziny zegarowe (120 minut) zajęć - 65 zł/os (19% zniżki)

Możliwość negocjacji ceny

Cena bazowa może zostać ustalana indywidualnie w zależności od terminu, częstotliwości zajęć i liczby uczniów.

Elastyczne formy płatności

Akceptujemy płatności z góry za wykupiony pakiet godzin lub po każdych zajęciach.
 

OFERTA DLA FIRM

Kursy językowe dostosowane do oczekiwań pracowników i firmy. Wzmocnij swój potencjał inwestując w edukację językową.

Pracownicy firm mogą uczestniczyć w szkoleniach, w których oprócz języka ogólnego mogą rozwinąć język związany z wykonywanym zawodem. Szkolenia w postaci kursów krótko- i długoterminowych dostosowywane są do potrzeb pracowników i firm.

Kursy mogą się odbywać w siedzibie Państwa firmy lub w przypadku niewielkich grup - w naszym gabinecie. Terminy i częstotliwość zajęć zawsze ustalane są indywidualnie - w godzinach pracy lub po godzinach.

CO NAS WYRÓŻNIA

Jak sama nazwa firmy mówi, "English for Life", angielski ma być ściśle połączony z życiem i tu właśnie naukę języka sprowadzamy do jej formy i funkcji użytkowej. Celem nauki jest to, by uczący nie bał się mówić, posiadł pewność siebie w w odniesieniu do języka angielskiego, by umiał radzić sobie w każdej sytuacji językowej, był świadomy wszystkich elementów języka, które decydują o skutecznym i bezstresowym porozumiewaniu się. By również poznał pełne bogactwo i piękno tego języka, Uczący się jest przygotowany na rożne sposoby wymowy angielskiej, z którymi może się spotkać w dowolnym miejscu na świecie.Może być spokojny, że czas spędzony na nauce spożytkował właściwie, nabył wszystkie sprawności językowe, które z przyjemnością zastosuje poruszając się w rozległym i fascynującym świecie języka angielskiego.

Cele te realizujemy prowadząc zajęcia indywidualne i w małych grupach, liczących nie więcej niż 4 osoby. Dzięki temu jesteśmy w stanie skupić się na indywidualnych potrzebach ucznia oraz jego oczekiwaniach.

Oto, jakie są korzyści z przystąpienia do nauki w Studiu "English for Life":

 • Doświadczony lektor z wieloletnim stażem, potrafiący zarazić fascynacją do nauki angielskiego każdego Ucznia
 • Małe grupy słuchaczy
 • Elastyczność w wyborze terminów i częstotliwości zajęć
 • Dostosowanie do indywidualnych oczekiwań ucznia - możliwość zmiany zakresu / formy / tematyki kursu w trakcie jego trwania
 • Tempo nauki, metoda nauczania i zakres materiału dostosowane są do zdolności językowych i preferencji Słuchacza
 • Możliwe są zajęcia w trybie mieszanym (klasyczny kurs+zajęcia z konwersacji)
 • Bezpłatne materiały
 • Bogata oferta kursów
 • Różnorodne materiały dydaktyczne: książki, nagrania telewizyjne i radiowe, artykuły prasowe
 • Stały kontakt z lektorem poprzez e-mail lub Skype
 • Nowocześnie wyposażony gabinet
 • Możliwość przerwania kursu w każdym momencie

METODY NAUCZANIA

Właściwa kolejność

Metodyka nauczania zawiera wszystkie elementy obecnie obowiązujących standardów w nauczaniu języka angielskiego na świecie. Obejmuje ona uczenie wszystkich sprawności językowych we właściwy sposób i w prawidłowej kolejności, tj. od słuchania, poprzez mówienie, czytanie, a na końcu, pisanie. Niestety, powszechnie, nauka odbywa się w sposób odwrotny, co skutkuje tym, że uczący się ma poważne problemy w nauce wymowy, a potem problemy nie do pokonania w rozumieniu żywej angielszczyzny, doznaje dużych rozczarowań, a w sytuacji, niekiedy po wielu latach nauki, stwierdza z bólem, że był uczony jakiegoś innego angielskiego niż tego, z którym się w końcu zetknął, niesłusznie przypisując sobie winę za klęskę takiej nauki.

Rozwój wszechstronnych umiejętności językowych

W trakcie naszych zajęć, czas w większości poświęca się pracy z tekstami, materiałami audio i wideo, słuchając ich, powtarzając i mówiąc o nich, komentując, streszczając je - czy pisząc o nich. Sporo czasu poświęca się na ćwiczenia mowy, wyrabianie sprawności słuchowej. Już od pierwszej lekcji czynione są pierwsze próby konwersacji. Nie ma jednak sztywnego schematu, np. przygotowania do egzaminów wymuszają często dużo elastyczności.

Różnorodne materiały dydaktyczne

W nauce wykorzystuje się najlepsze z dostępnych materiałów, wykorzystywane są olbrzymie zasoby własnej biblioteki - materiałów gromadzonych i selekcjonowanych przez wiele lat praktyki, które od strony języka zawierają praktycznie wszystko, co dotyczy języka i życia. Uczący ma w każdej chwili dostęp do materiałów audio, wideo, programów komputerowych, pomocnych w nauce wymowy angielskiej, tak brytyjskiej, jak i amerykańskiej, programów do nauki gramatyki, ćwiczenia sprawności rozumienia ze słuchu i wielu innych, w tym również gier językowych.

Autorytety językowe

W pracy z uczniem lektor wykorzystuje nie tylko całe swoje doświadczenie językowe, ale też odwołuje się do licznych światowych autorytetów w dziedzinie j, angielskiego, takich jak L.G. Alexander, J. Harmer, prof. J. Wells, A.J. Hoge, oraz takich instytucji jak BBC, British Council, Voice of America.

 

INDYWIDUALNY PROGRAM NAUCZANIA

Każdy uczący się jest inny pod względem charakteru, zainteresowań, poziomu wiedzy, doświadczenia językowego, sposobu odbioru języka obcego, potrzeb związanych z nauką, wymaga on zatem indywidualnego podejścia i właściwego dla siebie programu nauczania, który spełni jego oczekiwania i wykorzysta w pełni jego możliwości intelektualne. Z myślą o tym dla każdego opracowuje się taki program, który ma zmaksymalizować efekty nauczania, czyniąc naukę, która oprócz tego, że rozwija horyzonty umysłowe, jest zarazem czymś dowartościowującym, a trud takiej nauki przyjemnym.

O NAS

Bogusław Krasowski - założyciel i lektor w Studiu języka angielskiego "English For Life"

portret
Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego, jako nauczyciel w szkole, prowadzący kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także jako tłumacz. Język angielski jest moją pasją życiową i stale go pogłębiam. Fakt, że język angielski jest moją pasją życiową od czasów słynnej grupy "The Beatles" sprawia, że naukę tego języka traktuję jak swego starego przyjaciela i podobnie swych uczniów, czyniąc naukę czymś naturalnym i przyjemnym.

Uczący się korzysta z dostępnego mu komputera, może również oglądać prezentowany materiał, wyświetlany za pomocą projektora. Zainteresowani muzycznie mogą uprzyjemniać sobie naukę poprzez karaoke.

Zachęcamy do przeczytania artykułu naszego lektora pt. "My uczymy się angielskiego - inni o nas żarty piszą! - czyli o tym, jak uczymy się języka angielskiego", opublikowanego na portalu Stalowka.NET.

Studio Języka Angielskiego "English For Life"

Zgodnie z nazwą, naszym celem jest nauczenie ucznia języka angielskiego stosowanego praktycznie, w różnych sytuacjach życiowych - w pracy, w szkole... w życiu!

logo2_200_115

"English For Life" to kameralne studio języka angielskiego. "English For Life" to jedyne takie miejsce w Stalowej Woli, w którym lektor może całkowicie skupić się na uczniu i jego potrzebach. Skuteczność nauczania zawdzięczamy zajęciom prowadzonym przez doświadczonego lektora w kameralnych grupach (maksymalnie 4-osobowych) lub indywidualnie. W doskonale wyposażonym gabinecie językowym prowadzone są zajęcia przy wykorzystaniu wszelkich niezbędnych narzędzi dydaktycznych. Naszą wizytówką jest prawie 100% zdawalność egzaminów Cambridge, egz. gimnazjalnych, maturalnych i innych, np. TOEIC, TOEFL, IELTS.

Dbamy o to, aby uczeń czuł się w naszym studiu komfortowo i czerpał prawdziwą przyjemność z nauki na każdym poziomie zaawansowania.

KONTAKT

Studio języka angielskiego "English for Life"
Bogusław Krasowski

ul. Chopina 34/23
37-450 Stalowa Wola

kontakt@englishforlife.edu.pl

507 640 247